Op naar duurzame kunststof verpakkingen

PDM Admin In het nieuws

Ik kreeg onlangs van PlasticsEurope Nederland en de NRK Verpakkingen (brancheorganisatie verpakkingen) hun Toekomstvisie over de verduurzaming van de verpakkingsketen uitgereikt.

In die Toekomstvisie staan de te nemen stappen om het gebruik van kunststof in die sector hetzij terug te dringen, hetzij verantwoord te gebruiken. Want daar valt nog een wereld te winnen. Het is een palet aan maatregelen die de verpakkende industrie kan nemen om te verduurzamen. In 5 richtingen: oReduce oRe-use oRecycle oRedesign oRenew.

Bij verduurzaming is niet alleen het hergebruik van kunststof verpakkingen van belang. Ook de verbetering van de prestaties. Zoals het voorkomen van voedselbederf, uitval door schade en in het faciliteren van transport en opslag. De verpakking beschermt niet alleen de inhoud, maar garandeert ook de veiligheid en hygiëne van het verpakte product. Het gaat meestal om lichte en compacte verpakkingen die het aantal vervoersbewegingen en daarmee de CO2-uitstoot reduceren.

Door het verder verduurzamen wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de milieudruk, de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen en het verbeteren van de inzameling en de recycling.