In de Kamer

Agenda

DatumTijd
24 juni Algemeen Overleg Leefomgeving
6 juni Algemeen Overleg Spoor
14 juniAlgemeen Overleg Milieuraad
27 juniAlgemeen Overleg MIRT

Erik heeft zitting in de volgende vaste Kamercommissies:

  • Economische Zaken
  • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ondervoorzitter)
  • Financiën
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Haagse dagen