In Persoon

“Erik Ziengs. Aangenaam. Uw Liberale Drent in het Parlement. Ik ben Voorzitter van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Daarnaast ben ik woordvoerder op de volgende onderwerpen van Infrastructuur & Waterstaat: Milieu, Circulaire Economie, Bodem, Openbaar Vervoer & Spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Planbureau Leefomgeving. Daar mag u mij op aanspreken.”

Lees verder!
 

In de Kamer

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn de Haagse Dagen. Die doorgaans op het Binnenhof worden doorgebracht. Niet alleen met debatten in de Plenaire Zaal. Maar ook met overleg binnen de Fractie en de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. En binnen het Milieu hou ik me vooral bezig met alle niet-Klimaat-gerelateerde onderwerpen. Zoals Geluidshinder, Veiligheid & Risico’s, Gevaarlijke Stoffen, Biociden & Gewasbescherming buiten de landbouw, Luchtkwaliteit, Circulaire Economie, Verkeersemissies en Brandstoffen

Lees verder!

In het Land

Op vrijdag en maandag probeer ik zoveel mogelijk contact te houden met de achterban. Niet alleen in Drenthe, mijn plek van herkomst. Maar ook met alles wat met Infrastructuur & Waterstaat te maken heeft. En dat is nogal wat…..

Lees verder!

In het Nieuws