Rehabilitatie voor hardwerkend familiebedrijf

PDM Admin In het land

Een aantal jaren geleden werd bij Foppen Paling & Zalm salmonella geconstateerd. Sindsdien heeft Foppen er alles aan gedaan om de kans op besmetting terug te dringen. Inmiddels heeft het familiebedrijf de zaken (zeer) goed op orde. Foppen voldoet ruimschoots aan de meest strenge eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Maar slechte berichten in het verleden kunnen …

Werkbezoek aan de Wadden

PDM Admin In het land, In het nieuws

Het moet een plezierige traditie gaan worden. Erik Ziengs sluit de reces-periode af met een werkbezoek aan de VVD Terschelling. Niet alleen om de jaarlijkse fundrais-BBQ – met vers gebakken en gerookte vis – van de lokale VVD luister bij te zetten. Maar ook om de relatie met het Waddeneiland te verstevigen. Je hebt niet voor niets Recreatie in portefeuille. …

Verkooppunten hebben er tabak van

PDM Admin In het land, In het nieuws

Op donderdag 11 augustus brachten de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Erik Ziengs een uitgebreid werkbezoek aan de tabaksfabriek van Niemeyer in Groningen. Zij werden daarbij vergezeld door VVD-wethouder Joost van Keulen en VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge. De politici lieten zich bijpraten over de strenge tabaks-regelgeving in Nederland. Die vaak verder gaat dan de Europese regelgeving. Erik Ziengs heeft …

Snel nieuwe afspraken met Aziatische horeca

PDM Admin In het land, In het nieuws

Erik Ziengs heeft, samen met D66-collega Steven van Weyenberg, in een motie aangedrongen op het maken van nieuwe afspraken met Aziatische horecabedrijven. De overheid moet snel gesprekken voeren met de branche omdat op 1 oktober 2016 het zgn. ‘WOK’-akkoord afloopt. Met dit akkoord is kunnen Aziatische horecabedrijven gespecialiseerd personeel uit Azië naar Nederland halen om hier te wonen en te …

Gemeenten gebruiken Toeristenbelasting als Stopverf

PDM Admin In het land, In het nieuws

Erik Ziengs vindt dat de Toeristenbelasting teveel als stopverf voor de Gemeentebegroting wordt gebruikt: “Stijging van Toeristenbelasting is aan de orde van de dag. Daarbij worden de inkomsten te vaak gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Niet om in te zetten voor de Gastvrijheidseconomie. Een sector waar we heel trots op moeten zijn en die we beter moeten …

Erik Ziengs: Wet DBA kritisch volgen

PDM Admin In het land, In het nieuws

Tijdens het Ondernemers Event van Freelance.nl gaf Erik Ziengs aan de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kritisch te zullen gaan volgen: “De Wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid bij ZZP-ers tegen te gaan. Maar, het middel moet niet erger worden dan de kwaal. Als het leidt tot nog meer regels en onduidelijkheden, dan gaan we daar op ingrijpen.” Erik Ziengs …

Weg met de Feest BV

PDM Admin In het land, In het nieuws

Tijdens een Werkbezoek aan Koninklijke Horeca Nederland in Leeuwarden heeft Erik Ziengs zich scherp uitgelaten over ongelukkige mazen in de Wet Markt & Overheid. Die wet is bedoeld om oneerlijke concurrentie tussen Overheid en ondernemers tegen te gaan. Maar op onderdelen maakt de Wet het juist mogelijk, dat verenigingen en stichtingen overheidssubsidie krijgen en daarmee oneerlijke concurrentie plegen met echte …

Door samenwerking wordt de koek groter

PDM Admin In het land, In het nieuws

Tijdens een werkbezoek aan het Zeeuwse Schouwen Duivenland heeft Erik Ziengs nogmaals het belang van de Recron voor het toerisme en de recreatie benadrukt: “Door samen te werken in een brancheorganisatie wordt de koek alleen maar groter. In nauwe samenwerking kunnen kleine en grote problemen beter onder de aandacht worden gebracht.” Toerisme en recreatie zijn van levensbelang voor de Zeeuwse …